Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasten Framtidens Arbetsliv startades upp i samband med Bo- och samhällsexpo VallaStaden Expo 2017. Utgångspunkten är en tro på att samverkan och möten mellan människor blir allt viktigare och att allt är mer snabbrörligt i dag.  Hur anpassar vi oss till det idag och hur vill vi jobba i framtiden? Vi möter en rad personer som belyser Framtidens Arbetsliv ur vitt skilda perspektiv. Podden hittar du även på Itunes och Libsyn.

Feb 10, 2021

Vi möter SundaHus vd Lisa Elfström. Hon berättar om hur arbetslivet under pandemin ser ut för dem. Finns det något positivt med den nya situationen och hur ser de på framtiden på kontoret post-corona? Svaren får du i detta avsnitt.