Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasten Framtidens Arbetsliv startades upp i samband med Bo- och samhällsexpo VallaStaden Expo 2017. Utgångspunkten är en tro på att samverkan och möten mellan människor blir allt viktigare och att allt är mer snabbrörligt i dag.  Hur anpassar vi oss till det idag och hur vill vi jobba i framtiden? Vi möter en rad personer som belyser Framtidens Arbetsliv ur vitt skilda perspektiv. Podden hittar du även på Itunes och Libsyn.

Oct 1, 2020

Vi möter Anna-Maria Jakobsson, VD på fastighetsbolaget Sank Kors. Hon menar att kontoret kommer att fortsätta fylla en viktig funktion i arbetslivet. Men det kommer att vara annorlunda mot idag. Vilka trender ser vi med framtidens kontor? Hur jobbar Sankt Kors själva med att anpassa sig till framtidens arbetsliv....


Sep 10, 2020

Vad kommer att hända med vårt sätt att arbeta? Kommer kontoret att finnas kvar? Forskaren Lena Lid Falkman berättar vad hon tror om framtidens kontor och framtidens arbetsliv. Hon berättar att synen på arbete kommer att förändras, från att vara tid och plats till att bli mer målstyrt. 


Jul 1, 2020

Framgångsrika företag förstår att platsen de finns på har stor betydelse för deras utveckling. Ett exempel på det är Vricon, som skapar 3D kartor från satellitbilder. VD Leif Haglund berättar hur de tänker kring valet av etableringsort och varför de finns i Linköping och utanför Washington i USA.


Jun 3, 2020

Häng med på en VR-podd med Fredrik Löfgren. Vi tar oss in i en virtuell föreläsningssal och spelar in en podd i detta rum. Är detta framtidens konferens, mässa eller möte? Det tror robotforskaren Fredrik Löfgren, som redan genomfört ett större event helt virtuellt. Vi testar och ser hur det känns. Missa...


Mar 17, 2020

Vi möter Anna Broeders, Community & Employer Branding Manager på Linköping Science Park. Vi pratar om platsens betydelse för rekrytering och hur man som företag kan tänka för att utnyttja platsen för att bli attraktiv som arbetsgivare.