Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasten Framtidens Arbetsliv startades upp i samband med Bo- och samhällsexpo VallaStaden Expo 2017. Utgångspunkten är en tro på att samverkan och möten mellan människor blir allt viktigare och att allt är mer snabbrörligt i dag.  Hur anpassar vi oss till det idag och hur vill vi jobba i framtiden? Vi möter en rad personer som belyser Framtidens Arbetsliv ur vitt skilda perspektiv. Podden hittar du även på Itunes och Libsyn.

Mar 17, 2020

Vi möter Anna Broeders, Community & Employer Branding Manager på Linköping Science Park. Vi pratar om platsens betydelse för rekrytering och hur man som företag kan tänka för att utnyttja platsen för att bli attraktiv som arbetsgivare.