Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasten Framtidens Arbetsliv startades upp i samband med Bo- och samhällsexpo VallaStaden Expo 2017. Utgångspunkten är en tro på att samverkan och möten mellan människor blir allt viktigare och att allt är mer snabbrörligt i dag.  Hur anpassar vi oss till det idag och hur vill vi jobba i framtiden? Vi möter en rad personer som belyser Framtidens Arbetsliv ur vitt skilda perspektiv. Podden hittar du även på Itunes och Libsyn.

Aug 29, 2018

Arkitekten Jenny Karlsson har gjort allt från förskolor till ismaskinsgarage. I detta avsnitt svarar hon på frågan -Vad gör en arbetsplats trevlig? Vilken betydelse har kaffemaskinen? Lyssna så får du veta svaren.