Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasten Framtidens Arbetsliv startades upp i samband med Bo- och samhällsexpo VallaStaden Expo 2017. Utgångspunkten är en tro på att samverkan och möten mellan människor blir allt viktigare och att allt är mer snabbrörligt i dag.  Hur anpassar vi oss till det idag och hur vill vi jobba i framtiden? Vi möter en rad personer som belyser Framtidens Arbetsliv ur vitt skilda perspektiv. Podden hittar du även på Itunes och Libsyn.

Jan 13, 2020

Vi möter Johan Kristiansson och Anna-Maria Jakobsson. Johan är tidigare VD för Sankt Kors och Anna-Maria har precis tillträtt. Vi pratar om den affärsnytta som skapas i de miljöer som Sankt Kors tillhandahåller. Anna-Maria berättar hur hon tänker kring att leda utifrån vision och värdegrund.