Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasten Framtidens Arbetsliv startades upp i samband med Bo- och samhällsexpo VallaStaden Expo 2017. Utgångspunkten är en tro på att samverkan och möten mellan människor blir allt viktigare och att allt är mer snabbrörligt i dag.  Hur anpassar vi oss till det idag och hur vill vi jobba i framtiden? Vi möter en rad personer som belyser Framtidens Arbetsliv ur vitt skilda perspektiv. Podden hittar du även på Itunes och Libsyn.

Oct 30, 2018

Mjärdevi Center i Linköping har fått en rymdsten utanför entrén. Konstnären heter Johanthan Josefsson. Han berättar om tillkomsten av rymdstenen och sitt jobb som konstnär.