Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasten Framtidens Arbetsliv startades upp i samband med Bo- och samhällsexpo VallaStaden Expo 2017. Utgångspunkten är en tro på att samverkan och möten mellan människor blir allt viktigare och att allt är mer snabbrörligt i dag.  Hur anpassar vi oss till det idag och hur vill vi jobba i framtiden? Vi möter en rad personer som belyser Framtidens Arbetsliv ur vitt skilda perspektiv. Podden hittar du även på Itunes och Libsyn.

Apr 19, 2021

Vi träffar Linn Lichtermann, ett år gammal på jobbet som community manager i Ebbepark. Det är en roll som till stor del handlar om att få människor att mötas. Hur gör man det när det är just det vi inte kan göra, just nu? Vad är Linns drömmar om Ebbepark som community framåt?

Och så ska Framtidens...


Feb 10, 2021

Vi möter SundaHus vd Lisa Elfström. Hon berättar om hur arbetslivet under pandemin ser ut för dem. Finns det något positivt med den nya situationen och hur ser de på framtiden på kontoret post-corona? Svaren får du i detta avsnitt.  


Oct 1, 2020

Vi möter Anna-Maria Jakobsson, VD på fastighetsbolaget Sank Kors. Hon menar att kontoret kommer att fortsätta fylla en viktig funktion i arbetslivet. Men det kommer att vara annorlunda mot idag. Vilka trender ser vi med framtidens kontor? Hur jobbar Sankt Kors själva med att anpassa sig till framtidens arbetsliv....


Sep 10, 2020

Vad kommer att hända med vårt sätt att arbeta? Kommer kontoret att finnas kvar? Forskaren Lena Lid Falkman berättar vad hon tror om framtidens kontor och framtidens arbetsliv. Hon berättar att synen på arbete kommer att förändras, från att vara tid och plats till att bli mer målstyrt. 


Jul 1, 2020

Framgångsrika företag förstår att platsen de finns på har stor betydelse för deras utveckling. Ett exempel på det är Vricon, som skapar 3D kartor från satellitbilder. VD Leif Haglund berättar hur de tänker kring valet av etableringsort och varför de finns i Linköping och utanför Washington i USA.