Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasten Framtidens Arbetsliv startades upp i samband med Bo- och samhällsexpo VallaStaden Expo 2017. Utgångspunkten är en tro på att samverkan och möten mellan människor blir allt viktigare och att allt är mer snabbrörligt i dag.  Hur anpassar vi oss till det idag och hur vill vi jobba i framtiden? Vi möter en rad personer som belyser Framtidens Arbetsliv ur vitt skilda perspektiv. Podden hittar du även på Itunes och Libsyn.

Sep 18, 2017

Vi träffar Elia Mörling på Idea Hunt och pratar om idéjakt och hur digitaliseringen påverkar framtidens arbetsliv. Idea Hunt sitter och jobbar i Sankt Kors Hus under Vallastaden Expo 2017 och är samtidigt en del i utställningen Framtidens Arbetsliv. 

www.ideahunt.io