Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasten Framtidens Arbetsliv startades upp i samband med Bo- och samhällsexpo VallaStaden Expo 2017. Utgångspunkten är en tro på att samverkan och möten mellan människor blir allt viktigare och att allt är mer snabbrörligt i dag.  Hur anpassar vi oss till det idag och hur vill vi jobba i framtiden? Vi möter en rad personer som belyser Framtidens Arbetsliv ur vitt skilda perspektiv. Podden hittar du även på Itunes och Libsyn.

Sep 10, 2020

Vad kommer att hända med vårt sätt att arbeta? Kommer kontoret att finnas kvar? Forskaren Lena Lid Falkman berättar vad hon tror om framtidens kontor och framtidens arbetsliv. Hon berättar att synen på arbete kommer att förändras, från att vara tid och plats till att bli mer målstyrt.