Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasten Framtidens Arbetsliv startades upp i samband med Bo- och samhällsexpo VallaStaden Expo 2017. Utgångspunkten är en tro på att samverkan och möten mellan människor blir allt viktigare och att allt är mer snabbrörligt i dag.  Hur anpassar vi oss till det idag och hur vill vi jobba i framtiden? Vi möter en rad personer som belyser Framtidens Arbetsliv ur vitt skilda perspektiv. Podden hittar du även på Itunes och Libsyn.

Jan 30, 2019

Vi möter Anil Ramel Singh som är VD för Circles Sweden AB. De tillhandahåller conciergetjänster i Mjärdevi. Vi pratar om vad conciergetjänster egentligen är och varför det är en del av framtidens arbetsliv.