Preview Mode Links will not work in preview mode

Podcasten Framtidens Arbetsliv startades upp i samband med Bo- och samhällsexpo VallaStaden Expo 2017. Utgångspunkten är en tro på att samverkan och möten mellan människor blir allt viktigare och att allt är mer snabbrörligt i dag.  Hur anpassar vi oss till det idag och hur vill vi jobba i framtiden? Vi möter en rad personer som belyser Framtidens Arbetsliv ur vitt skilda perspektiv. Podden hittar du även på Itunes och Libsyn.

Sep 13, 2017

Simon Helmér är VD för Linköping Expo och ansvarig för Vallastaden 2017. Han berättar om Sveriges största Bomässa och Vallastadsmodellen. Åtta hektar mark blev en spännande stad som slog SM rekord i bygghastighet, mångfald och blandning.